Wado Ryu-Summercourse 22.-29.07.2006 mit Shiomitsu,Otsuka K.,Iwasaki, Sugsawa und Grimes Sensei in Bideford/England

 

DSCN1270_1024x768
DSCN1270_1024x768.jpg
DSCN1271_1024x768
DSCN1271_1024x768.jpg
DSCN1283_1024x768
DSCN1283_1024x768.jpg
DSCN1295_1024x768
DSCN1295_1024x768.jpg
DSCN1303_1024x768
DSCN1303_1024x768.jpg
DSCN1306_1024x768
DSCN1306_1024x768.jpg
DSCN1345_1024x768
DSCN1345_1024x768.jpg
DSCN1355_1024x768
DSCN1355_1024x768.jpg
DSCN1362_1024x768
DSCN1362_1024x768.jpg
DSCN1374_1024x768
DSCN1374_1024x768.jpg
DSCN1378_1024x768
DSCN1378_1024x768.jpg
DSCN1396_1024x768
DSCN1396_1024x768.jpg
DSCN1440_1024x768
DSCN1440_1024x768.jpg
DSCN1445_1024x768
DSCN1445_1024x768.jpg
DSCN1452_1024x768
DSCN1452_1024x768.jpg


Wado Ryu-Summercourse 22.-29.07.2006 mit Shiomitsu,Otsuka K.,Iwasaki, Sugsawa und Grimes Sensei in Bideford/England   Dieter Schmid   27.06.2009
   
Seite 2 von 3